Golfklubbar, 2.0.

Golfklubbar, 2.0.

Varför ska en golfare bli/fortsätta att vara medlem i vår klubb?

Ställ er denna frågan till er själva och se hur många anledningar ni kommer på.

Konkurrensen mellan andra aktiviteter än golf, andra klubbar och diverse medlemsformer gör det svårare och svårare för klubbarna att ha ett positivt resultat vid årets slut.
På de flesta golfklubbar ute i landet är det bara ett fåtal som är anställda för arbeta på/för klubben, resterande är frivilliga som lägger ner massor av tid och energi på sin fritid.
Det är lätt att trampa på i samma spår år efter år. Årsavgifterna går ut och man hoppas att alla ska betala in och helst då i tid.
Tävlingsprogrammet kopieras, datum ändras och klubben hoppas att sponsorerna ställer upp ytterligare ett år osv

Vi vill alla skapa en verksamhet som genererar i att vi får fler golfspelare som fortsätter att spela golf, som trivs och som vill stanna kvar i klubben.

Vilka behov finns på klubben och vilka är era förutsättningar, visioner & mål?
Peppess.se hjälper er att analysera rätt och bidrar med en utvecklingsprocess som ni ska följa för att nå era mål.
Det kan vara allt från småsaker till att hitta en profil, ett varumärke som är starkt och som ger ett mervärde för era medlemmar.

En klubb som man ska känna stolthet att vara medlem i.

Ju längre ni väntar desto längre tid tar det att hitta upp rätt på vägen igen. Hör av er till mig oavsett vart i landet klubben är.
Vi tar ett första möte, förutsättningslöst antingen på plats eller på distans via Zoom videoverktyg
.

Hur välmående är din golfklubb?
Räcker pengarna eller går det knappt runt? Har ni får många, för få medlemmar, för många tävlingar vilket skjuter bort gästerna? Är prisbilden rätt?

Hur är medelåldern på klubben och kan vi förändra detta? Har ni rätt medlemsformer?
Har ni en organisation som är på tårna eller som går efter filosofin ”det fungerade ju tidigare”?
Har ni verksamhetsplan och visionsplan för sakens skull eller är det en klar målbild som ni följer?
Har ni koll på vem som spelar extremt mycket och vem som inte spelar alls?
Utnyttjar ni webben och vissa sociala medier på ett sådant sätt att ni för stor uppmärksamhet bland golfare i hela landet, organisationer och företag?
Hör av er till Peppess.se så hjälper vi er in i till framtiden genom att arbeta effektfullt.

Är det svårt att se framåt på grund av intensivt arbete ”just nu”?
Peppes.se hjälper klubben att bromsa in, fundera, analysera och hitta målet/riktningen för er klubb.
Är er klubb attraktiv för era befintliga medlemmar, eventuella nytillkomna medlemmar, green-fee och övriga gäster?

Går klubben rätt väg mot rätt mål? Är visionen och verksamhetsplan på rätt väg?
För att nå era mål tar Peppess.se fram förslag på olika aktiviteter och strategier för att nå er vision.
Tillsammans med Peppess.se kommer ni fram till ett nyckeltal för att stärka upp ekonomin.

Ekonomistyrning
Tillsammans med klubben tar Peppess.se fram en strategi om hur klubbens ledning ska arbeta med vissa nyckeltal och dess ekonomistyrning.
Det gäller för styrelse och ledning att ha klara mål och fokusera på det som har prioriterats.
Hur stor eller liten en klubb är så är det alltid nyckeltalen som kan visa vägen upp mot ljuset.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.