Hawaiian Open Knista Herrgård 2023

Hawaiian Open Knista Herrgård 2023

Hawaiian blir ett större evenemang för varje år som går.

Detta är ju självklart jäkligt kul men kräver också en hel del arbete.
Då vi är så pass många som inte vill missa denna årliga träff med vänner, golf och C₂H₆O.
Knivsta tror jag kommer att vara extremt bra som tävlingsbana och som anläggning för en så stor grupp som Hawaiian Open.

Trycket och efterfrågan hos Knista är stor, därför vill dom ha en datum som är ”No Return Date”.
Dvs att inga anmälningar kan komma in efter detta datum och att om enperson av någon anledning inte kan vara med och meddelar detta efter ”No Return Date” så måste den personens bokning ändå betalas.

Så, är ni med eller inte? Lämna ert svar här så snart som möjligt.
Absolut sista dagen att lämna svar är 28 Juli.
Om någon av er inte har svarat så räknas er frånvaro här också som frånvara från Hawaiian Open 2023.


Lämna detta fält tomt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.