Plugga Golf

Plugga Golf

 1. Exakt Data:
  Rapsodo MLM2 PRO mäter exakt och ger omfattande data av golfsving och bollflykt. Den fångar upp mätvärden som ball speed, launch angle, spin rate, club path, club speed och mycket mer.
  Detaljerad information hjälper eleven, tränare att analysera och optimera prestanda genom att identifiera områden för förbättring och fatta beslut baserade på denna data.

 2. Svinganalys och Förbättring:
  Rapsodo MLM2 PROs data, gör det möjligt för eleven att analysera sin swing i detalj.
  Den hjälper till att identifiera swingfel, inkonsekvenser och felaktigheter, vilket gör det möjligt för eleven att göra justeringar och förbättra sin teknik.
  Tränare och instruktörer använder Rapsodo MLM2 PRO för att ge eleven personlig feedback, följa elevens framsteg och kan också utveckla skräddarsydda träningsprogram för sina elever.

 3. Prestera och jämföra:
  Rapsodo MLM2 PRO gör det också möjligt för eleven att övervaka sin prestanda över tid.
  Genom att spåra nyckeltal som klubbhastighet, bollhastighet och carry kan eleven tillsammans med Pron sätta mål, följa sina framsteg och jämföra sin prestanda med andra elever/spelare.
  Denna informationen hjälper eleven att förstå sina styrkor och svagheter, fokusera på specifika förbättringsområden och följa effekten av sin träning och sina övningar.

 4. Övrigt: Rapsodo MLM2 PRO levererar exakt data för att optimera elevens prestationer.
  Förutom att enbart förse eleven/pro med data, så finns det även kamera i Rapsodo MLM2 PRO som spelar in slagen och som kan användas för tracing och live-datavisualisering.

 5. App laddas ner från Appstore eller Google Play till mobil eller tablet, kostnadsfritt.Lämna detta fält tomt


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.